Rozwój outsourcingu druku w Polsce

W niedawnym wydaniu „Rzeczpospolitej” opublikowany został artykuł na temat rozwoju outsourcingu druku w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców powierza firmom zewnętrznym nie tylko wdrażanie i rozwój systemów informatycznych, ale również zadania związane z obszarem druku.

Łatwo zauważyć, że firmy są zainteresowane nie tylko dzierżawą drukarek czy urządzeń wielofunkcyjnych, ale również dodatkowym oprogramowaniem.

Wskazuje na to, jakie korzyści może ono przynieść nowoczesnym firmom. Oferowane przez nas aplikacje pozwalają na precyzyjne monitorowanie i raportowanie procesów drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów. Wiedza o tym, kto, co i kiedy drukował przyczynia się do oszczędności u użytkowników, a menedżerom pozwala ustalić miejsca, gdzie były wykorzystywane materiały zawierające tak ważne dane poufne.

6_etapow_wdraania_procesu_outrourcingu5.